Hoe kan ik een bijdrage doen?

Als U het werk van Pa van der Steur een warm hart toedraagt kan lid en/of donateur worden van de Vereniging Vrienden.

Onze Vereniging draagt voor een belangrijk deel bij aan het budget van de Yayasan in Jakarta. Het lidmaatschap bedraagt 19,- euro per jaar. U ontvangt dan jaarlijks omstreeks mei een Bulletin Pa van der Steur met uitgebreide informatie over de kinderen en het weeshuis. Daarnaast ontvangt U tegen het eind van het jaar een Nieuwsbrief, ook met actuele berichtgeving.

Mocht U lid willen worden, kunt U het Aanmeldingsformulier hier downloaden. U kunt het formulier uitprinten en opsturen naar het volgende adres, of emailen naar vrienden@nullpavandersteur.org:

A.J. Jutte

Saturnus 10

2353 WK Leiderdorp

Vrijblijvende Donatie

Naast lid worden van de Vereniging en het symbolisch adopteren van een kind kunt U natuurlijk ook een vrijblijvende donatie doen. Immers, alle kleine beetjes helpen.

Mocht U een vrijblijvende donatie willen doen, dan kunt U de donatie overmaken naar de hiernavolgende rekening.

Rekeningnummer: NL22INGB0003184522

Ten name van: Penningmeester Vereniging Vrienden Yayasan Pa van der Steur