Symbolische adoptie

Een zeer directe en persoonlijke manier om het kindertehuis van de Yayasan Pa van der Steur te ondersteunen is het aangaan van een Symbolische Adoptie.

U adopteert dan een kind dat in het tehuis verblijft en studeert, voor een maandbijdrage van 16 euro per maand. Dat is dus 96 euro per half jaar of 192 euro per jaar. Uw bijdragen kunt u in aanmerking doen komen voor belastingaftrek.

Natuurlijk kunt U ook meer dan 1 kind adopteren. U kunt deze adoptie individueel aangaan maar bijvoorbeeld ook collectief met enkele vrienden of verwanten. Ook is het mogelijk als vereniging of schoolklas deze symbolische adoptie te realiseren.

Door een direct, hoofdzakelijk schriftelijk contact met Uw geadopteerd kind, zal de band met het tehuis en de kinderen een bijzondere gevoelswaarde krijgen.

Van uw adoptiebijdrage wordt 10% beschouwd als contributie van onze vereniging. Daarmee financieren we de informatieberichten die u jaarlijks krijgt en de administratiekosten. De overige 90% van uw adoptiebijdrage komt volledig ten goede aan het kindertehuis. Uw bijdrage wordt daar aangewend voor de ontwikkeling en opleiding van de kinderen in het algemeen en het veraangenamen van het leven in het tehuis.

Voor meer informatie omtrent Adoptie, neemt U alstublieft contact met ons op:

Stans Stolte, te bereiken via email: adoptie@nullpavandersteur.org