Pupillenarchief Oranje Nassau Gesticht

In de periode 1893 – ±1945 is door of namens Pa van der Steur een archief bijgehouden van de pupillen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Dat archief bestaat uit 4 delen:

  1. De klapper. Dit is één boek. Hier in staan, in beginsel alfabetisch, alle kinderen vermeld die in bovengenoemde periode in het gesticht werden opgenomen. Elk kind heeft een nummer dat verwijst naar de bladzijde in een stamboek.
  2. De 23 stamboeken “inkomende kinderen”. Daarin staan per kind de belangrijkste gegevens – zoals naam, voornaam, geboortedatum, naam van vader en moeder (voorzover bekend), opnamedatum in het gesticht, soms enkele verdere gegevens zoals datum doopakte, reden van opname, schoolresultaten. De stamboeken tellen tesamen in totaal 5331 bladzijden, dus formeel zijn er niet méér kinderen geregistreerd. Soms zijn kinderen dubbel geregistreerd, omdat ze na vertrek uit het weeshuis later weer werden opgenomen.
  3. Enkele stamboeken “uitgaande kinderen”. Daarin staan summier de redenen van vertrek uit het gesticht.
  4. Dossiers. Helaas zijn van lang niet alle kinderen dossiers bewaard gebleven. Het is niet onmogelijk dat vele oud-pupillen vóór of na de oorlog in het tehuis hun eigen dossier hebben weggehaald of meegekregen. De dossiers die bewaard zijn gebleven herbergen vaak vele aanvullende gegevens, zoals verzoeken van residenten of predikanten om kinderen op te nemen, verzoeken om gelijkstelling met Europeanen, rapporten, brieven van de pupillen zelf, etc.

Dit pupillen-archief is in 2005 dankzij een donatie van Stichting Het Gebaar op film gezet en daardoor wat beter toegankelijk geworden. Deze set films, alsmede het origineel van het archief, is door onze Vereniging respectievelijk de Yayasan Pa van der Steur in Jakarta geschonken aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te Leiden. Inmiddels is het archief ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek van de Leidse Universiteit. Het is aldaar te raadplegen, echter, in verband met privacy-aspecten, uitsluitend via onze vereniging. Geïnteresseerden gelieve contact met ons op te nemen via archief@nullpavandersteur.org.